บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด อมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Auto Presspart Co., Ltd.

บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด อมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Auto Presspart Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 20:32, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด อมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Auto Presspart Co., Ltd. อยู่ในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และได้นับการส่งเสริมการลงทุนจาก BIO รวมถึงได้รับรองระบบมาตราฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO/TS 16949 ,ISO 14001

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชิ้นส่วนพลาสติก (ผ่านกรรมวิธีเป่า) บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด(ทีเอพี) ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นฐานการผลิตหลักของกลุ่ม ทั้งงานปั๊มชิ้นส่วนโลหะ และ ชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับตลาด OEM รถยนต์

ขั้นตอนการผลิต
ทีเอพี ใช้กรรมวิธีแม่พิมพ์เป่าไหล(EBM) เพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เช่น Spoilers เม็ดพลาสติกจะไหล เข้าไปตามท่อและถูกหลอมละลาย และไหลลงสู่ท่อกลวงที่เรียกว่า Parsion และจะส่งต่อไปในแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งมี 2 ด้านคล้ายเปลือกหอยครึ่งซี่ประกบกัน ตัวแม่พิมพ์ลักษณะหอยนี้จะติดกับตัว parison และลมจะถูกเป่า เข้าไปข้างในซึ่งลมที่เข้าไปสู่ภายในแม่พิมพ์จะทำให้เกิดรูปร่างของชิ้นงาน ภายหลังจากเย็นตัวลงแม่พิมพ์ จะถูกเปิดออกและนำชิ้นงานออกมา โดยอาจจะปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงหรือเครื่องเป่าทำให้เย็นเร็วขึ้น การตรวจสอบคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินไปทุกขั้นตอนการผลิต กรรมวิธีที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิด ผลิตผลอันเป็นประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หากยังคงมาตราฐานคุณภาพไว้อยู่ อันเป็นผลดีต่อลูกค้าเรา อีกทั้งลูกค้ายังเน้นเป็นอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติหลักจากส่งสินค้าแล้ว ทางทีเอพีได้มีการพัฒนาผลลัพธ์ และระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรลูกค้า รายละเอียดจะถูกส่งเข้าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันอย่างเหมาะสมให้กับทั้งผู้ขาย/ผู้ผลิตและลูกค้าบริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด

ชิ้นส่วนพลาสติก (ผ่านกรรมวิธีดูด)
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กร และ ในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์และตลาด aftermarket โดยการติดตั้งเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ด้านยานยนต์ด้วยกรรมวิธีดูด ซึ่งปัจจุบันเราได้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งด้านยานยนต์ ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปผ่านกรรมวิธีดูด อันมีรายละเอียดดังนี้ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ Grille cover, side-runner cover, front skirt, rear skirt, side protector, back door cover, rear spoiler, front skirt lamp โตโยต้า ยาริส Front skirt, rear skirt, side skirt, rear spoiler ฮอนด้า ซิตี้ Front skirt, rear skirt, side skirt, rear spoiler โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ Grille cover, side-runner cover, front skirt, rear skirt, side protector, rear spoiler, front skirt lamp

เครื่องเป่าพลาสติก ขนาดแม่พิมพ์มากสุด : กว้าง x ยาว = 1,800 x 900 ม.ม.
ขนาดชิ้นงานมากสุด : กว้าง x ยาว = 1,580 x 198 ม.ม.
สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด Thai Auto Presspart Co., Ltd.
ที่อยู่ 7/122 หมู่ 4 อมตะซิตี้ ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-6238-42, 0-3895-6156, 0-3895-6162
โทรสาร 0-3895-6169
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:10, เสาร์เว้นเสาร์ 08:00-17:10
เว็ปไซต์ www.thairung.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ