บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SP Evolution (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SP Evolution (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SP Evolution (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SP Evolution (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 20:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SP Evolution (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2011 โดยจดทะเบียนลงทุน 10 ล้านบาท บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด SP Evolution (Thailand) Co., Ltd.
ที่ตั้ง : 7/119 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3865-0104-11
แฟ็กซ์ : 0-3865-0112บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ