บริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเน้นท์ จำกัด นิคมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SEWS-Components (Thailand) Ltd

บริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเน้นท์ จำกัด นิคมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SEWS-Components (Thailand) Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 21:14, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเน้นท์ จำกัด SEWS-Components (Thailand) Ltd. เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัทซูมิโตโม ไวริ่ง ซีสเต็ม มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Components ทั่วโลก โดยยึดหลักแนวคิดการดำเนินธุรกิจตาม “จิตวิญญาณการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม” และ “หัวใจการบริหารของบริษัท Sumitomo Group”

จิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจของ Sumitomo ( The Sumitomo Business Spirit )
1. พวกเรา Sumitomo มุ่งหวังที่จะสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อถือ การได้รับความไว้วางใจและการปฏิบัติให้ได้จริง
2. พวกเรา Sumitomo จะดำเนินกิจกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสุขุมรอบคอบและมีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถรองรับและเผชิญกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดติดไปกับภาวะแวดล้อมไม่ว่าสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงก็ตามพวกเราจะไม่แสวงหากำไรที่ได้มาโดยง่ายหรือการกระทำที่ปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบจากแนวคิดจิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจของ Sumitomo Group ได้กำหนดหัวใจสำคัญในการบริหารงานขึ้น โดยอ้างอิงตาม “ จิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจของ Sumitomo ” เพื่อให้เป็นหลักปรัชญาพื้นฐานใหม่ในการบริหารจัดการและเพื่อให้กลุ่มบริษัท Sumitomo Group พัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปบริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเน้นท์ จำกัด

หัวใจสำคัญในการบริหารของกลุ่มบริษัท Sumitomo Group
-ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-สร้างสรรค์เทคโนโลยี สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และพยายามผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
-ทุ่มเทอุทิศในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
-รักษาจรรยาบรรณขององค์กรและมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม
-สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเอื้อให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้

หัวใจสำคัญในการบริหารนี้ แสดงถึงหลักพื้นฐานของบริษัทที่มีต่อ “ลูกค้า” “หุ้นส่วน” “สังคม” “สิ่งแวดล้อม” และ “พนักงาน” ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทของเราให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นคำนึงถึงเรื่องความสำคัญของ Compliance ( ปฏิบัติตามกฎหมาย ) และการได้รับความเชื่อถืออีกด้วย

ความเป็นมา
เมษายน ปี 2539 เริ่มการผลิตในส่วนของโรงผลิตชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ในส่วนงานของ SEWT
พฤษภาคม ปี 2545 เริ่มก่อสร้างบริษัท เอสอีดับบลิวเอส –คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม ปี 2545 โอนย้ายการผลิต และ เครื่องจักรบางส่วน จาก SEWT
มกราคม ปี 2546 โอนย้าย ระบบการผลิต ทั้งหมดจาก SEWT และ เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการ
ทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น STHC(SEI ) 40 % SWS 60 %
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อเชื่อมวงจรไฟฟ้า ( Connector ) สำหรับประกอบสายไฟรถยนต์ สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ กำลังการผลิต 1,000 ล้านชิ้นต่อปี

สถานที่ติดต่อบริษัท เอสอีดับบลิวเอสคอมโพเน้นท์ จำกัด  SEWS-Components (Thailand) Ltd
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ 7/129 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เบอร์โทร 038-956325
เว็ปไซต์ www.sews-ct.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ