บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 28/04/2015, 1:18, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd. ปัจจุบันนี้บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพที่มีสาขาในประเทศต่างๆ มากมาย คาร์ดิแนล มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้า ในการจัดการด้านสุขภาพและการให้คำ ปรึกษาของผู้ป่วยตามความต้อง การของลูกค้า บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ ในการผ่าตัดโดยบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตถุงมือแพทย์ผ่าตัดชนิดพิเศษ ซึ่งมีฐาน การผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,800 คน และมีการ เติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง  ชื่อเดิม อัลเลเจนซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ ถุงมือแพทย์ผ่าตัด จำนวนพนักงาน 1,900 คนบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.
ที่อยู่ 7/111 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3864-0128
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ