บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด Unity Industrial Co.,Ltd. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด Unity Industrial Co.,Ltd. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 09/06/2015, 20:28, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด Unity Industrial Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ การตกแต่งและการเคลือสีโลหะ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 9 มกราคม 2558 โดยจดทะเบียนลงทุน 3 ล้านบาท บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด Unity Industrial Co.,Ltd.
ที่อยู่ 118 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 0-3889-2400, 0-3889-2399, 0-3889-2401-11Unity Industrial

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ