บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BOX ASIA GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD.  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BOX ASIA GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 10/06/2015, 11:01, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BOX ASIA GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2539 โดยจดทะเบียนลงทุน 54 ล้านบาท บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BOX ASIA GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD.
ที่อยู่ 98 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 0-3896-1550BOX ASIA GROUP INTERNATIONAL

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ