หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้

บริษัท ไทยสพริงฟิช จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Spring Fish Co.,Ltd.

บริษัท ไทยสพริงฟิช จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอป
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 20:16, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองThai Summit Hirotec Co., Ltd .

บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 20:10, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Motor Chain Co., Ltd.

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 20:00, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Amata B.Grimm Power Limited

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมอุตสาห
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 19:53, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Automotive Mold Technology Co., Ltd.

บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 19:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซุปเปอร์ ที ฟู้ด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Super T. Food Co., Ltd.

บริษัท ซุปเปอร์ ที ฟู้ด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 16:06, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เว็บฟอร์จ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Webforge (Thailand) Ltd.

บริษัท เว็บฟอร์จ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 15:56, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซันโออินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Sanoh Industries (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ซันโออินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรร
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 15:07, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ออยล์เลส (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Oiles (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ออยล์เลส (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 14:16, ชม: 0 ครั้ง