หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.

บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 20:49, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง LI TAI ALLOY CO.,LTD.

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอ
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 20:32, ชม: 0 ครั้ง