หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MISUMI (THAILAND)

บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 15:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Bunka Harness Co., Ltd.

บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบ
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 12:09, ชม: 0 ครั้ง