หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง

บริษัท สยามโคทเต็ดแอ็บเบรชีฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองSiam Coated Abrasive Co., Ltd.

บริษัท สยามโคทเต็ดแอ็บเบรชีฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 14:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Donaldson (Thailand) Ltd.

บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Flomax Filtration Co., Ltd.

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2)

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลว
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:12, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI ATOM GLOVES CO., LTD.

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:58, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI HOUGHTON 1993 CO., LTD.

บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จัง
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:46, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Robatherm Co., Ltd.

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอป
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Kuriyama Ohji (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอม
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:05, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Phattanaphan Chemitech Co., Ltd.

บริษัท พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จั
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 11:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Yamashita Mold (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 11:18, ชม: 0 ครั้ง