หมวดหมู่: เขตประกอบการฯ โรจนะ

บริษัทไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด บ้านค่าย จังหวัดระยอง AISIN CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัทไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด บ้านค่าย จังหวัดร
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 18/10/2014, 15:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (Creative Polymers Co.,Ltd.)

ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 18/10/2014, 14:57, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย จังหวัดระยอง Absolute Power P Co., Ltd.

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 18/10/2014, 14:25, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Nachi Technology (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมโร
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 22:08, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Seidai Kasei (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 17:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 11:21, ชม: 6 ครั้ง

บริษัทโคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) KOBELCO & MATERIALS COPPER TUBE (THAILAND)

บริษัทโคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 16/10/2014, 21:07, ชม: 7 ครั้ง

บริษัทคอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Cofco Biochemical ( Thailand ) Co.; Ltd

บริษัทคอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกร
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 16/10/2014, 20:08, ชม: 5 ครั้ง

บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (FUJITSU TEN (THAILAND) CO., LTD.)

บริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจน
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 16/10/2014, 16:24, ชม: 3 ครั้ง