บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Tinplate Co.,ltd (STP)

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 22:42, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bayer Thai Co., Ltd.

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมื
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 22:28, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Nova Steel Industries Co.Ltd.

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดร
หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 02/04/2015, 20:53, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Nova Steel Industries Co.Ltd.

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 20:45, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bangkok Polyethylene Public Co., Ltd.

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 20:35, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอ
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 16:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bangkok Synthetics Co., Ltd. (BST)

บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบต
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 15:59, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง HMC Polymers Co., Ltd

บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 15:36, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Poly Propylene Co., Ltd

บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเ
หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 15:05, ชม: 0 ครั้ง