บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SURUGA (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซ
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 13:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Asakawa Co.Ltd.

บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 11:55, ชม: 0 ครั้ง