บริษัท ดานีลี่ฟาร์อีสต์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Danieli Co., Ltd.

บริษัท ดานีลี่ฟาร์อีสต์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 29/10/2014, 1:32, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Fine Sinter Co.Ltd.

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 22:06, ชม: 0 ครั้ง