บริษัท ซุปเปอร์ ที ฟู้ด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Super T. Food Co., Ltd.

บริษัท ซุปเปอร์ ที ฟู้ด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 16:06, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เว็บฟอร์จ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Webforge (Thailand) Ltd.

บริษัท เว็บฟอร์จ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 15:56, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซันโออินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Sanoh Industries (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ซันโออินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรร
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 15:07, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ออยล์เลส (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Oiles (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ออยล์เลส (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 14:16, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามโคทเต็ดแอ็บเบรชีฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองSiam Coated Abrasive Co., Ltd.

บริษัท สยามโคทเต็ดแอ็บเบรชีฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 14:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Donaldson (Thailand) Ltd.

บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Flomax Filtration Co., Ltd.

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2)

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลว
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:12, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI ATOM GLOVES CO., LTD.

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:58, ชม: 0 ครั้ง