บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI HOUGHTON 1993 CO., LTD.

บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จัง
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:46, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง New Motech (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต
หมวดหมู่: , 27/04/2015, 12:39, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Robatherm Co., Ltd.

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอป
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Kuriyama Ohji (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอม
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:05, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Phattanaphan Chemitech Co., Ltd.

บริษัท พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จั
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 11:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Yamashita Mold (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 11:18, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง The Label Tech Asia Co., Ltd.

บริษัท เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมต
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 11:08, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 10:59, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไดก้าไทย จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Daika (Thai) Inc., Ltd.

บริษัท ไดก้าไทย จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดร
หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 26/04/2015, 23:08, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ฮานัม อิเลคทริคซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง HANAM ELECTRICITY (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ฮานัม อิเลคทริคซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด มาบยางพร อ
หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 26/04/2015, 23:05, ชม: 0 ครั้ง