คำค้น: ที่อยู่ บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด