คำค้น: ที่อยู่ โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)