คำค้น: บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)