คำค้น: ประวัติ บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด