คำค้น: ประวัติ บริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด