คำค้น: ประวัติ บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด