คำค้น: เงินเดือน บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด